Специализирани курсове по френски във Варна и във Франция


Създадена по инициатива на професионалисти по обучението по френски език от Варна и от Франция, „ФОРТУНА СОЛЕЙ” предлага възможност за РЕАЛНО овладяване на френски език за всички тези, които желаят да го използват за тяхното образователно, личностно и професионално развитие. Основани на последните проучвания в областта на преподаването на френски език, програмите, практиките и методите са изцяло адаптирани към съвременния живот, такъв какъвто е по света. Тъй като светът започва от дома, „ФОРТУНА СОЛЕЙ” преподава френски език във Варна. И тъй като светът се разпростира надалеч, „ФОРТУНА СОЛЕЙ” отваря вратите към ново развитие, във Франция и навсякъде другаде, където владеенето на френски език е сигурен ключ към успеха.

„ФОРТУНА СОЛЕЙ”
е референтен център за Варна
на Institut Lyonnais – Лион

Френска
школа
във Варна
Френска
школа в Лион,
Франция
Престой
“au pair”
във Франция